Metody práce se závislými a prostředky léčby

Základním prostředkem léčby závislosti je v terapeutické komunitě společný život v přátelském prostředí.

Jaké metody léčby závislosti využíváme

Pomoc Bételu spadá především do oblasti sociálního a sociálně pedagogického přístupu. V komunitách jsou využívány následující metody: sociální a výchovné poradenství, vedení, intervence a asistence, resocializace, reedukace a rekvalifikace, nácvik soběstačnosti, sebeobsluhy, sociální komunikace a pracovních dovedností.

 

Bétel aplikuje veškeré výše zmíněné metody pomocí společného života v komunitě. Pracovníci bydlí blízko komunity a mají možnost členy komunity monitorovat. Pomáhají jim řešit osobní, vztahové i pracovní problémy okamžitě. Lidé v komunitách velmi rychle zjistí, že život v Bételu není jakýmsi programem orientovaným na cíl, ale spíše závazkem ke každodennímu rozhodnutí usilovat o hodnoty nového zdravějšího životního stylu. Učí se tu principům, jež napomáhají utvářet charakter. Žijí jimi doma i v práci a budují si tak pevné základy stabilní budoucnosti mimo ulici, budoucnosti, která je založena na vůli pracovat bez drog a alkoholu.

 

Tým pracovníků tvoří nedílnou součást atmosféry široké rodiny. Někteří „absolventi“ Bételu bývají vyzváni, aby se stali oporou vedení. Jejich pomoc nově příchozím je neocenitelná právě proto, že si vším sami prošli a zkušenosti, jež předávají, jsou jejich vlastní.

Smysluplná práce je součástí každodenního programu klientů.  V Bételu se členové komunity naučí pracovat v reálné situaci, ať už v našem dobročinném obchodě, v rámci našich stěhovacích, čalounických a renovačních služeb. Naši absolventi se po dokončení programu velice dobře uplatňují na trhu práce

 

V Bételu nezapomínáme ani na morální a spirituální rozměr léčby. Každý člen je veden k přijetí zodpovědnosti za své jednání a lepšímu spravování života, který mu byl dán jako dar. Spirituální rozměr pomoci Bételu těží z křesťanských myšlenek, které aplikuje jako možnou odpověď na konkrétní problémy a situace. Vedeme členy komunity k hledání smyslu života, k odpuštění, k uspokojivému vyrovnání se s minulostí a k naději do budoucnosti.

Poraďte se s námi!

Prostředky léčby

smysluplná práce v rámci dobročinného podnikání

režim

individuální poradenství

spolupráce s rodinou

nácvik odpovědnosti

nácvik komunikačních a sociálních dovedností

sociální práce

vzdělávání

sport a volnočasové aktivity

duchovní doprovázení a pastorační služba

modlitba

zamyšlení nad biblickými příběhy

zpěv spirituálů

skupinová setkání a zpětná vazba

Délka pobytu není omezena. Doporučená délka je 12-18 měsíců. Pobyt je možné prodloužit.

Group-33

Délka pobytu není omezena. Doporučená délka je 12-18 měsíců. Pobyt je možné prodloužit.