Podívejte se zblízka na naši činnost

Výroční zprávy

Snažíme se, aby naše výroční zprávy byly stručné a přehledné. Dozvíte se z nich klíčové údaje o našich klientech, shrnutí nejdůležitějších událostí, pár plánů do budoucna a výsledky hospodaření.

Poděkování

Děkujeme všem našim partnerům, pravidelným i jednorázovým dárcům, věrným zákazníkům, kteří opakovaně využívají služby našich sociálních podniků.

 

Bez vás bychom nemohli stabilně fungovat. Dále děkujeme všem adiktologům, terénním pracovníkům, terapeutům, sestřičkám a lékařům z detoxifikačních jednotek, že nás doporučujete a posíláte nám své klienty a pacienty, aby u nás pokračovali v léčbě.

zakladatelé komunity pro léčbu závislostí na drogách a alkoholu Veronika Tichá a Petr Tichý

Pomozte nám umožnit závislým znovu se vrátit do života. Pomáhejte s námi.

Group-33

Pomozte nám umožnit závislým znovu se vrátit do života.