Máte strach o své dospělé dítě nebo blízkého přítele?

Hledáte pro svou dceru nebo syna pomoc a vhodnou léčbu ze závislosti? Komunita Bétel může být řešením.

U nás se váš syn nebo dcera mohou naučit, že život dává smysl a je fajn i bez drog, alkoholu a hraní.

Doporučte vašemu synovi nebo dceři, aby nám zavolali a požádali o léčbu. Vaše žádost není dostatečná. Více informací o pobytu u nás najdete v Chci se léčit. Co je třeba zařídit před začátkem léčby, si můžete zjistit níže v desateru před nástupem

 

Po nástupu vašeho syna/dcery do léčby si můžete požádat o informace pro rodiče, které dostanete buď osobně, nebo vám mohou být zaslány emailem. Tam se dozvíte veškeré detaily týkající se návštěv, telefonování a léčby u nás vůbec.

Motivujte ke změně

Vnější tlak rodiny a blízkých je často prvním impulsem k tomu, aby závislý vyhledal pomoc.

 

Rodiče nemohou své dospělé dítě do léčby dotáhnout násilím, ale nastavením jasných hranic mu můžou účinně dát najevo, že jeho lhaní, krádeže a nadměrné užívání návykových látek nebudou tolerovat.

práce s nábytkem skládání postele v komunitě Bétel léčba závislosti na drogách a alkoholu ve svépomocné terapeutické komunitě v Kralupech nad Vltavou

Napadají vás další otázky?

Pročtěte si stránku o nás nebo nahlédněte do často kladených otázek, kde najdete důležité praktické informace.  

Jak se můžu dostat do komunity?

K přijetí do naší komunity stačí jednoduchý telefonický pohovor, který trvá cca 20 minut. V jeho průběhu vám vysvětlíme, jak komunita funguje, zeptáme se na pár věcí o vás a vy se budete moct zeptat na cokoliv, co potřebujete vědět od nás. Na konci pohovoru si buď vezmeme čas na poradu s týmem nebo rovnou rozhodneme o vašem přijetí a domluvíme datum nástupu.

Jak rychle od vstupního telefonátu můžu nastoupit?

Pokud je volné místo, přijímáme okamžitě. Pokud volná místa nejsou, uvolňují se postupně, jak stávající členové komunity odcházejí. Pak čekání může trvat i měsíc nebo déle. Každopádně je potřeba zavolat, zjistit, jaká je aktuální situace a po zařazení do pořadníku pravidelně jednou týdně telefonovat a potvrzovat svůj zájem. Žadatele, kteří se zapíší do pořadníku a potom pravidelně nepotvrzují telefonicky svůj zájem, z pořadníku automaticky vyřazujeme.

Co si s sebou mám vzít do komunity?

Především občanský průkaz, kartičku pojišťovny a další doklady např. z úřadu práce, propouštěcí zprávu z detoxu, pokud byl absolvován apod. Léčba v komunitě je přibližně na jeden rok. Budete tedy potřebovat úplně všechno – oblečení, obutí, hygienické potřeby apod. Zároveň řada lidí dorazí do léčby z ulice jen s igelitkou ani to není překážkou nástupu. Máme tu „butik“, ze kterého vybereme vhodné oblečení a zásoby hygienických potřeb.

Je absolvování detoxu podmínkou pro přijetí do Vaší komunity?

Detox není nutný u uživatelů pervitinu. U závislosti na opiátech ho velmi doporučujeme. U kombinovaných a lékových závislostí a závislosti na alkoholu detox vyžadujeme.

Mám závislou dceru a ještě jí nebylo 18. Může k Vám nastoupit?

Bohužel nemůžeme do léčby přijmout nikoho, komu v den nástupu ještě nebylo 18 let. Pokud se 18. narozeniny blíží, je možné čas před nástupem přečkat v jedné z psychiatrických léčeben, případně vyhledat komunitu pro nezletilé.

Chci se léčit spolu s partnerem / partnerkou. Můžeme u Vás?

Ačkoliv je naše komunita určená pro muže i ženy, nepřijímáme partnery. V léčbě je důležité věnovat se především sám sobě, pracovat na svém charakteru, hledat nový způsob života. Párům proto doporučujeme oddělenou léčbu – každý v jiném zařízení.

Mohu se v průběhu léčby závislosti ve vaší komunitě vídat s rodinou?

Po dvou počátečních týdnech si můžete o víkendu v odpoledních hodinách zatelefonovat. Po dvou měsících jsou povolené návštěvy opět vždy o víkendu. První návštěva probíhá na pozemku komunity. Další už mohou být v režii rodiny, pokud nikdo v rodině není závislý na drogách a alkoholu. Pokud by byl návštěvy bychom nepovolili.

S čím můžete pomoci vy

Existuje řada věcí, které doporučujeme zajistit ještě před nástupem do léčby. Nabídněte pomoc s hladkým průběhem nástupu a pomozte s uspořádáním dokumentů nebo zařízením věcí např. na úřadě práce.

Desatero před nástupem do léčby

Platný občanský průkaz a kartičku pojišťovny.

V případě budoucí telefonické komunikace s příbuznými v průběhu léčby, si před nástupem domluvte heslo, na jehož základě vám bude telefonický kontakt umožněn.

Registrovat se na úřadu práce – popř. pokud jste z úřadu práce vyřazen, informovat se, kdy se můžete znovu registrovat.

Pokud máte nějaký majetek, popř. domácí zvíře – kdo se o něj postará v době vaší léčby.

Promyslete si, kdo by měl vědět, že do léčby nastupujete a kde v následujících měsících budete – informujte je.

Pokuty a dluhy – kdo, nebo jak je budete platit, až budete v léčbě, lze je po čas léčby „zmrazit“, popř. alespoň zamezit narůstání úroků apod.

Probační dohled – informujte probačního úředníka.

Dovézt dokumentaci k nařízeným obecně prospěšným pracím – u nás můžete nařízené hodiny odpracovat, nemusíte proto oddalovat léčbu kvůli neodpracovaným hodinám.

Dovézt veškerou soudní dokumentaci – probíhající trestní stíhání, plánované soudy apod.

Pokud vám někam chodí složenky a účty – zrušit ty, u kterých to jde, popř. se domluvit s někým, kdo veškeré povinnosti převezme.

Nastavte si pevné hranice a motivujte k léčbě.

Group-33

Nastavte si pevné hranice a motivujte k léčbě.