Jsme svépomocná terapeutická komunita

Poskytujeme dlouhodobý pobytový program pro závislé na drogách, alkoholu a automatech

Společně abstinujeme a hledáme lepší životní styl a náplň

Poskytujeme bezplatné bezpečné bydlení v chráněném prostředí bez drog, alkoholu a cigaret. Základním prostředkem léčby je společný život v komunitě, ve kterém jsou aplikovány základní křesťanské principy, jako je bezpodmínečné přijetí, odpuštění a láska k bližnímu. Hlavním principem péče je vzájemná pomoc.

 

Déle abstinující členové pomáhají nováčkům, předávají jim své zkušenosti a povzbuzují je vlastním příkladem. Každý má nějakou zodpovědnost, je součástí jednoho týmu.

 

Doporučená délka pobytu v komunitě je 12-18 měsíců. Pobyt je možné na žádost člena komunity prodloužit. Někteří absolventi nachází pracovní uplatnění v našich sociálních podnicích i po ukončení léčby.

 

Nabízíme přátelské prostředí a smysluplnou práci

Přátelské a zároveň jasně strukturované prostředí napomáhá ke změně zažitých nezdravých vzorců chování. Mezi základní terapeutické prostředky patří i smysluplná práce, probíhající v reálném prostředí tří fungujících sociálních podniků.

Čím se řídíme

v životě i v komunitě

snadný příchod, snadný odchod

Pomáháme všem bez rozdílu rasy, příslušnosti nebo vyznání, člen komunity může odejít kdykoli si přeje.

individuální přistup

Ke každému člověku přistupujeme jako k jedinečné bytosti s vlastními názory, pocity, přáními, schopnostmi a potřebami.

bezpečné prostředí

Zajišťujeme bezpečné prostředí bez drog, alkoholu a násilí pro všechny členy.

diskrétnost

Veškeré údaje a všechna sdělení členů komunity jsou důvěrná.

respekt

Respektování svobodné vůle a přání členů komunity v souladu s cílem léčby a kontextem života v komunitě.

otevřená spolupráce

BÉTEL CZ z.s. je součástí mezinárodní organizace Betel International, organizace WEC a ISAAC International, je členem ČEA a TESSEA.

Nechceš promarnit další den v závislosti? Pomůžeme ti!

Smysluplná práce v reálném pracovním prostředí

Provozujeme tři úspěšné sociální podniky, ve kterých všichni naši členové pracují. Učí se zodpovědnosti, vidí výsledky své práce a mají přímou zpětnou vazbu od zákazníků. Jejich šance na uplatnění na trhu práce se díky zkušenostem získaným v naší komunitě výrazně zlepšuje.

Jen s vaší podporou můžeme pomáhat závislým na jejich cestě k uzdravení.

Group-33

Jen s vaší podporou můžeme pomáhat závislým na jejich cestě k uzdravení.