V Bételu nebudete tápat ani pochybovat

Skvěle se zorientujete díky přehlednému programu a jasně stanoveným pravidlům.

Příchod do komunity a odchod z komunity

Před nástupem do komunity je vždy provedeno telefonické vstupní interview (trvající cca 15 minut). Zájemci o místo v komunitě jsou poskytnuty veškeré informace o možnostech pomoci v Bételu, aby se mohl rozhodnout, jestli je pro něj taková pomoc přijatelná.

Každý nový člen Bételu se účastní všech aktivit v rámci společného programu.

Příchozímu je přidělen jakýsi průvodce (v Bételu známý jako „stín“), který ho všude doprovází a pomáhá mu seznámit se s fungováním komunity. Stín je vždy člen Bételu, který je v komunitě minimálně 3 měsíce a má pozitivní postoj k léčbě. Intenzita „stínování“ se zmenšuje úměrně s délkou pobytu, přivyknutím na řád a program komunity a rostoucí důvěrou vůči novému členovi komunity.

Každý nový člen Bételu se účastní všech aktivit v rámci společného programu.

Práce

Smysluplná práce je pro dlouhodobou změnu životního stylu zásadní. Je tu plno možností, od té jednodušší, kam spadá nutnost denního úklidu komunity a dobročinného obchodu, až po zodpovědnost za některou část podnikání – komunikaci se zákazníky, dohled nad renovací nějakého kusu nábytku až po počítání tržby.

 

Každodenní týmová práce napomáhá vytváření pracovních dovedností a návyků, posiluje vytrvalost, spolehlivost, zodpovědnost, smysl pro plnění povinností, sebeúctu a úctu k nadřízenému. Členové komunity jsou pod zkušeným dohledem a jejich činnost je orientována na realitu dnešního pracovního světa. Podílejí se na práci v sociálních podnicích a v průběhu pobytu se naučí následující:

prodej, aranžování zboží a komunikaci se zákazníky v dobročinném obchodě,

stěhování a vyklízení domů, bytů i kanceláří,

opravy a restaurování nábytku,

čalounictví,

kancelářské práce,

péči o zahrady.

Volný čas

Členové komunity mají možnost trávit volný čas i mimo komunitu, samozřejmě v doprovodu vedoucích. Výběr volnočasových aktivit záleží vždy na skupině, která se v komunitě sejde.

 

Někdy se jedná o klidnější aktivity jako jsou výlety nebo procházky. Jindy to může být posilovna, kola, stolní fotbal nebo pingpong. Někteří členové vytrvalostně běhají, a to včetně účasti na veřejných běžeckých akcích RunCzech. V oblibě je samozřejmě fotbal nebo nohejbal.

 

V blízkosti je krásný zámecký park s oborou ve Veltrusích. Populární jsou i výlety do Prahy s občerstvovací zastávkou na kávu nebo čaj v některé z příjemných kaváren. V sobotu a v neděli je čas na sledování filmů doma. Dvakrát za rok všichni vyráží do kina.

Návštěvy

Návštěvy rodiny probíhají po telefonické dohodě termínu napoprvé vždy v komunitě u kávy a čaje. V letních měsících je možné využít posezení na zahradě.

 

Další návštěvy opět po dohodě termínu mohou probíhat v režii rodiny, která může vzít člena komunity na sobotní nebo nedělní odpoledne na výlet.

Program dne

Aby měl den v komunitě přehledný rytmus.

Dopoledne

Ke snídani, obědu i večeři svolává služba v kuchyni.


7:00 budíček – hygiena

7:30 snídaně

8:00 společné ranní motivační setkání

8:30 – 17.30 společná práce

10:00 – 10:15 přestávka na čaj, svačina

Odpoledne

12:00 – 13:00 oběd, polední přestávka

15:00 – 15:15 přestávka na čaj, svačina

17:15 – intenzivní úklid pracovního místa, nářadí, automobilů a pozemku

18:00 večeře

19:30 volno, skupinové setkání nebo večerní program podle dne v týdnu

22:00 odchod do postele

22:30 večerka


Jednotlivé časy a program se mohou měnit podle potřeby a pokynů vedoucích.

Chceš se zeptat na něco dalšího? Neváhej a ozvi se nám!

Pravidla v komunitě Bétel

Kdo chce pobývat v komunitě Bétel, nemusí nic platit – pobyt je zdarma. Je však nutné, aby se dobrovolně vzdal užívání drog a alkoholu a dodržoval následující pravidla:

Při vstupu do Bételu je každý povinen pravdivě informovat o svém zdravotním stavu, zvláště o nakažlivých nemocech, duševních onemocněních a o všech očekávaných soudních jednáních, nařízených obecně prospěšných pracích apod. Lidem s určitými nemocemi může být vstup zakázán, a to tehdy, je-li nemoc aktivně nakažlivá (např. svrab), vyžaduje-li zvláštní lékařské zákroky či medikaci nebo by bránila běžnému fungování komunity.

Při vstupu do komunity je provedena prohlídka všech přinesených věcí a oblečení.

Vedení Bételu si vyhrazuje právo odebrat do úschovy předměty nebo zakázat chování, které by mohly jakýmkoli způsobem poškodit ostatní obyvatele nebo negativně ovlivnit fungování komunity.

Osobní peníze se při vstupu odevzdají do úschovy vedoucím komunity. Peníze, které nebyly v průběhu pobytu utraceny za osobní potřeby, dostane každý zpět, když z komunity odchází.

Obyvatelé komunity se účastní všech aktivit komunity podle rozpisu od 7 hodin ráno do 22 hodin večer.

V Bételu se všichni pohybují ve dvojicích. Každého doprovází jiný zodpovědný člen komunity nebo někdo z vedoucích. Nikdo nesmí odejít ze společných prostor/ dílny/obchodu/pracovní aktivity, pokud neinformuje vedoucího nebo zodpovědného pracovníka.

Kouření a jakékoli jiné užívání tabáku je zakázáno. Používání náhražek drog, alkoholu nebo tabáku není dovoleno.

Držení drog, alkoholu nebo cigaret, opakované porušování pravidel a agresivní chování může být důvodem pro vyloučení z komunity.

Vedení Bételu má právo rozhodnout o přijetí i vyloučení z pobytu v komunitě v souladu s jejími pravidly.

Prvních 15 dní nově příchozí zpravidla neopouštějí prostory komunity. To se netýká těch, kteří se z jakéhokoli důvodu rozhodnou komunitu a její program opustit.

Každý, kdo si přeje odejít, tak může kdykoli učinit. Cestovní náklady si každý hradí sám. Před odchodem musí na požádání předložit svá zavazadla k výstupní kontrole.

Bétel nepřijímá zodpovědnost za hledání osobních předmětů, ošacení, obutí apod., které byly při odchodu v komunitě zapomenuty.

O návštěvách příbuzných je nutné se předem domluvit.

Veškeré romantické a sexuální vztahy mezi členy a členkami komunity jsou zakázány.

Každý obyvatel komunity má zachované právo na přístup k veškeré péči, kterou poskytují místní zdravotnická zařízení a sociální služby.

Vedení Bételu si vyhrazuje právo pozměnit nebo doplnit tato pravidla dle případných dalších potřeb a o případných změnách musí stávající členy komunity srozumitelně informovat.

Při vstupu do Bételu je každý povinen pravdivě informovat o svém zdravotním stavu, zvláště o nakažlivých nemocech, duševních onemocněních a o všech očekávaných soudních jednáních, nařízených obecně prospěšných pracích apod. Lidem s určitými nemocemi může být vstup zakázán, a to tehdy, je-li nemoc aktivně nakažlivá (např. svrab), vyžaduje-li zvláštní lékařské zákroky či medikaci nebo by bránila běžnému fungování komunity.

Při vstupu do komunity je provedena prohlídka všech přinesených věcí a oblečení.

Vedení Bételu si vyhrazuje právo odebrat do úschovy předměty nebo zakázat chování, které by mohly jakýmkoli způsobem poškodit ostatní obyvatele nebo negativně ovlivnit fungování komunity.

Osobní peníze se při vstupu odevzdají do úschovy vedoucím komunity. Peníze, které nebyly v průběhu pobytu utraceny za osobní potřeby, dostane každý zpět, když z komunity odchází.

Obyvatelé komunity se účastní všech aktivit komunity podle rozpisu od 7 hodin ráno do 22 hodin večer.

V Bételu se všichni pohybují ve dvojicích. Každého doprovází jiný zodpovědný člen komunity nebo někdo z vedoucích. Nikdo nesmí odejít ze společných prostor/ dílny/obchodu/pracovní aktivity, pokud neinformuje vedoucího nebo zodpovědného pracovníka.

Kouření a jakékoli jiné užívání tabáku je zakázáno. Používání náhražek drog, alkoholu nebo tabáku není dovoleno.

Držení drog, alkoholu nebo cigaret, opakované porušování pravidel a agresivní chování může být důvodem pro vyloučení z komunity.

Vedení Bételu má právo rozhodnout o přijetí i vyloučení z pobytu v komunitě v souladu s jejími pravidly.

Prvních 15 dní nově příchozí zpravidla neopouštějí prostory komunity. To se netýká těch, kteří se z jakéhokoli důvodu rozhodnou komunitu a její program opustit.

Každý, kdo si přeje odejít, tak může kdykoli učinit. Cestovní náklady si každý hradí sám. Před odchodem musí na požádání předložit svá zavazadla k výstupní kontrole.

Bétel nepřijímá zodpovědnost za hledání osobních předmětů, ošacení, obutí apod., které byly při odchodu v komunitě zapomenuty.

O návštěvách příbuzných je nutné se předem domluvit.

Veškeré romantické a sexuální vztahy mezi členy a členkami komunity jsou zakázány.

Každý obyvatel komunity má zachované právo na přístup k veškeré péči, kterou poskytují místní zdravotnická zařízení a sociální služby.

Vedení Bételu si vyhrazuje právo pozměnit nebo doplnit tato pravidla dle případných dalších potřeb a o případných změnách musí stávající členy komunity srozumitelně informovat.

Terapeutický pobyt v komunitě Bétel může pomoci i tobě.

Group-33

Terapeutický pobyt v komunitě Bétel může pomoci i tobě.