Společně jsme v léčbě závislostí silnější

Zajišťujeme bezpečný domov lidem, kteří se chtějí zbavit své závislosti.

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Náš tým se každý rok trochu rozroste. Abychom zvládali podporu členů komunity v léčbě, komunikaci s rodiči, péči o naše dvě budovy, sociální práci, řízení našich sociálních podniků, komunikaci se zákazníky a dodavateli, inovace a zlepšení, musíme se všichni pořádně otáčet.

Každodenní cvrkot zajišťují základní členové týmu:

Petr Tichý – ředitel

organizační řízení, vedení skupin, pastorační péče a poradenské rozhovory, intervize vedoucích, řízení sociálního podniku Nábytková farma

Mgr. Veronika Tichá – zástupce ředitele

organizační řízení, vedení skupin, vedení pracovních terapií, intervize vedoucích, řízení sociálního podniku Oživeno

Richard Červený

exuser, vedení komunity pro muže, pracovní terapeut

Tomáš Kučera

exuser, pracovní terapeut, řidič

 

Ing. Andrea Pešlová

účetnictví, fakturace, finanční řízení

Barbora Hurýnová

administrativa a komunikace se zákazníky pro sociální podniky, sociální práce

Ludmila Golčatovská

pracovní terapeut, vedení čalounické dílny, komunikace s dodavateli a nákup materiálu, koordinace renovací nábytku

Kateřina Poláková

exuser, pracovní terapeut, vedoucí domů pro ženy, produktová fotografka a designérka pro Nábytkovou farmu a Oživeno, komunikace se zákazníky

Pavlína Bláhová

správa sociálních sítí

Pro radu a podporu si chodíme za externími spolupracovníky:

MUDr. Kateřina Knopová

odborné poradenství, lékařská péče

Mgr. Dana Staňková, Dis.

supervize

Kent Martin

odborné poradenství pro léčbu závislosti

 

PhDr. Milan Kinkor

supervize

Hana Tichá

dobrovolník v komunitě

Tobiáš Heřmanský

dobrovolník v komunitě

Nechceš promarnit další den v závislosti? Pomůžeme ti!

Život. Podpora. Naděje.

Lidem závislým na drogách a alkoholu pomáháme už od roku 1998. Původně jsme začínali v Anglii, rok jsme pracovali se závislými v Rusku.

 

Od roku 2005 vedeme komunitu Bétel v Čechách. Snažíme se vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se lidé cítí dobře. Členové komunity ho často přirovnávají k rozšířené rodině nebo rodinné firmě. Je to místo, kde se cítí přijati, nejsou odmítání pro svou podivnou minulost a vštěpuje se jim naděje do budoucnosti.

 

Není to vždycky růžové, ale právě uprostřed vztahových problémů a konfliktů se často učíme nejvíce o sobě i o druhých. Vytváříme křesťanskou svépomocnou komunitu, ve které si její členové pomáhají, povzbuzují se a předávají si své zkušenosti.

Petr Tichý a Veronika Tichá Komunita Bétel, bezplatná léčba závislosti na alkoholu a drogách, pobytová léčba závislých mužů i žen od 18 do 50 let

Jestli naše poslání souzní s tvým srdcem, pomoz nám zlepšit životy zničené závislostí.

Group-33

Jestli naše poslání souzní s tvým srdcem, pomoz nám zlepšit životy zničené závislostí.